Navnet har sin oprindelse i det græske ord for bevægelse. Inden for lægevidenskaben står "kinesiologi" for bevægelsesteori og undersøgelse af musklerne. "Anvendt kinesiologi" er betegnelsen for en relativt ny metode, hvor kroppen ved hjælp af en muskeltest giver feedback om, hvad der mangler, og hvordan dette kan rettes. Dette feedbacksystem er meget enkelt og præcist. Dens opdagelse går tilbage til den amerikanske kiropraktor Dr. George Goodhearts erfaringer og undersøgelser.

Dr. George Goodheart observerede, at fysiske og psykologiske processer hos mennesker også afspejles i den funktionelle tilstand af deres muskler. Tilbage i 1964 udviklede han et simpelt testredskab, der registrerer denne muskelfunktion uden hjælp fra apparater: muskeltesten.

Den testede person bliver bedt om at holde stillingen på den del af kroppen, der bruges til testning (normalt en arm eller et ben), mens den testende person trykker let på området.

Testresultaterne (om testpersonen kan holde stillingen, eller ej) gør det muligt at drage konklusioner om eventuelle energiblokeringer eller påvirkninger, som den testede person i øjeblikket er udsat for.

Anvendt kinesiologi gør også brug af energimodellen for kinesisk akupunktur. Denne er baseret på forholdet mellem energikanalerne i kroppen (meridianer) og bestemte organer.

Dr. George Goodheart erkendte, at meridianer og organer også er forbundet med helt bestemte muskler. I sidste ende handler anvendt kinesiologi om at identificere og afbalancere energiske ubalancer eller forstyrrelser.

Anvendt kinesiologi er baseret på antagelsen om, at den menneskelige organisme selv bedst “ved”, hvad der er godt for den, hvad der hjælper den, hvad den mangler eller hvad, der generer den.

Anvendt kinesiologi bruger muskeltestens feedback-system til direkte at stille spørgsmål til kroppen på en enkel og ligetil måde. Sådanne spørgsmål kunne eksempelvis være: Skal et bestemt akupunktur- eller reflekspunkt afbalanceres?, Kan en bestemt lægeurt, en blomsteressens, et homøopatisk middel være til gavn for den berørte person?, Er der en bestemt madvare, en social situation, som er ugunstig, eller som er ensbetydende med stress?

Anvendt kinesiologi har et holistisk syn på mennesker med hensyn til alle aspekter af deres væsen, dvs. strukturelle, biokemiske og psykologiske (emotionelle, mentale) komponenter af sundheden.

Anvendt kinesiologi er ikke påvirket af en bestemt filosofi: den er åben for alle kilder, hvorfra en person kan få hjælp til sit velvære.

Den største fordel ved anvendt kinesiologi er, at den giver kroppen mulighed for øjeblikkeligt at kommunikere, hvad der kan gøres for at rette op på et bestemt problem, eller for at nå et bestemt mål. Dette sikrer, at der kun bliver truffet de foranstaltninger, som er passende, og som kræves og accepteres af kroppen. Tilgangen specificerer hvad, der skal gøres, samt hvornår, hvor og i hvilken rækkefølge. Dermed hjælpes den berørte person til at opnå en større autonomi og øget selvorganisering.

Anvendt kinesiologi har sin oprindelse i kiropraktikken, men dens anvendelse er på ingen måde begrænset til sundhedsplejen. Her er snarere mere tale om en ny form for kommunikation, end en egentlig behandlingsmetode. Omfanget af anvendelsesmuligheder er næsten ubegrænset.

I dag bruger blandt andre arkitekter og kunstnere, ledere og husmødre kinesiologiske teknikker.

Medicin er altså blot en af mange anvendelsesområder – men dog en særligt velegnet og gennemprøvet én af slagsen. Ved hjælp af muskeltest-metoden kan der udvikles "skræddersyede" terapeutiske tilgange, hvilket er ensbetydende med kortere behandlingstider.

Kinesiologien hjælper ikke kun ved problemer, men støtter også den personlig vækst, med udnyttelsen af hele vores menneskelige potentiale, perfektionering af eksisterende færdigheder. Talrige musikere, sportsudøvere, studerende og ledere har overskredet deres formodede "grænser" gennem kinesiologiske teknikker.

Vækst er et grundlæggende princip, der er iboende i kinesiologien. Ligesom den sætter den enkelte organisme i stand til selvhjælp, selvhelbredelse og vækst, vokser selve "metoden" til stadigt nye anvendelsesområder, og det samme gør antallet af mennesker, der lader sig inspirere af kinesiologien, og dermed får nye erfaringer.